مارال چرم اسپانسر تیم کاراته آقایان استان البرز شد

مارال چرم اسپانسر تیم کاراته آقایان استان البرز شد

سیدجلال حسینی خواه مدیریت عامل گروه تولیدی و صادراتی مارال چرم درخصوص انعقاد تفاهم نامه ی فی مابین هیات کاراته آقایان استان البرز و مارال چرم اظهار کرد:

موضوع حمایت مالی در ورزش مسئله ای است که در تمام دنیا با جدیت دنبال می شود؛ چرا که در صورت نبود حامیان مالی، ورزش بسیاری از امتیازات خود را از دست می دهد، بنابراین در این راستا گروه تولیدی و صادراتی مارال چرم با هدف کمک به رشد و جهانی شدن ورزش، حمایت مالی و معنوی از تیم کاراته آقایان استان البرز، اسپانسرینگ این تیم را برعهده گرفته است که طی حکمی انتصاب ایشان به عنوان هیات رئیسه کاراته استان البرز در حضور آقایان محمدصادق فرجی (ریاست فدراسیون هیئت کاراته استان البرز)، آقای دکتر محمد اکرمی (ریاست هیئت کاراته استان البرز) و آقای اصغر طاهر آبادی (نایب رئیس هیئت کاراته استان البرز) انجام گردید.

وی همچنین نقش اسپانسر در توسعه ورزش را مهم ارزیابی کرد وگفت:

ادامه ی حیات باشگاه ها و تیم های معتبر در اوضاع کنونی بدون پشتوانه ی مالی و اقتصادی امکان پذیر نیست؛ زیرا ورزش نیز مانند هر طرح ملی دیگری جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده ی خود به منابع مالی نیاز دارد و با توجه به این که در حال حاضر منابع مالی از روشهای مختلف نظیر تخصیص اعتبارات دولت در قالب بودجه های مختلف تهیه می شود، و این میزان بودجه در مقایسه با دیگر فعالیت های دولتی درصد بسیار ناچیزی از منابع را به خود اختصاص می دهد.

بنابراین سازمانهای مختلف که مسئولیت ورزش استان را برعهده دارند قادر نخواهند بود با اتکا به بودجه ی دولتی نیازهای خود را تأمین کنند و همین امر باعث شده بسیاری از تیم های ورزشی به دلیل عدم وجود امکانات و حامیان مالی از شرکت در مسابقات مختلف ملی و بین المللی ناکام بمانند.

سیدجلال در مورد نقش سرمایه گذاری مؤسسات و شرکت های خصوصی در ورزش خاطر نشان کرد:

این موضوع، بحثی است که سالهای متمادی در کانون توجه بوده و به طور روزافزون بر اهمیت آن افزوده می شود، و در حال حاضر مسئله ی حمایت مالی در اکثر باشگاه ها و تیم های ورزشی در کشور ما یکی از دغدغه های مهم و اساسی مدیران ورزشی است، بنابراین سعی همه شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی باید حمایت از ورزش جوانان باشد.

سیدجلال در مورد نقش سرمایه گذاری مؤسسات و شرکت های خصوصی در ورزش خاطر نشان کرد:

این موضوع، بحثی است که سالهای متمادی در کانون توجه بوده و به طور روزافزون بر اهمیت آن افزوده می شود، و در حال حاضر مسئله ی حمایت مالی در اکثر باشگاه ها و تیم های ورزشی در کشور ما یکی از دغدغه های مهم و اساسی مدیران ورزشی است، بنابراین سعی همه شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی باید حمایت از ورزش جوانان باشد.

هیج دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر

Toggle This