خروج

کاتالوگ

کیف کوله  3 محصول وجود دارد

 • filer on a row:
 • کيف کوله شهرزاد از جنس چرم طبيعي مناسب براي بانوانابعاد (سانتی متر) : 22 × 13 × 20  (ارتفاع *عرض*طول)در قسمت خارجی:یک جیب زیپ دار در پشت-دو جیب زیپ دار در جلوی کیفدر قسمت داخلی:یک جیب زیپ دار

  سایز
   رنگ
    948,000 تومان
   •   کیف کوله بهرخ از جنس چرم طبيعي مناسب براي بانوانابعاد (سانتی متر) : 30 × 14 × 26  (ارتفاع *عرض*طول)در قسمت داخلي: یک جیب زیپ دار-یک جیب برای قرار دادن موبایلدر قسمت خارجی: یک جیب زیپ دار بزرگ در پشت کیف-دو جیب بدون زیپ در قسمت های جانبی

    سایز
     رنگ
      1,198,000 تومان
     • کيف کوله اسپرت آژند از جنس چرم طبيعي مناسب براي بانوانابعاد (سانتی متر) : 31 × 11/5 × 26  (ارتفاع *عرض*طول)در قسمت خارجی:یک جیب زیپ دار در جلوی کیف-یک جیب ساده در طرفیندر قسمت داخلی:دو جیب زیپ دار-یک جیب بدون زیپ

      سایز
       رنگ
        1,198,000 تومان
       نمایش 1 - 3 از 3 محصول