خروج

در روزهای عادی، سفارش‌ طبق رویه‌های زیر ارسال می‌شود. در شرایط ویژه مانند جشنواره‌ها، تعطیلات یا روزهای شلوغ و مانند اسفند ماه، برحسب روش و محل دریافت سفارش، زمان ارسال متفاوت است و امکان دارد، طبق رویه‌پرازدحام های زیر صورت نگیرد

ارسال برای تهران و کرج

امکان تحویل سفارش‌هایی که تا ساعت 13 روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ثبت شوند، بین 4 الی 24 ساعت، سفارش تحویل مشتریان داده خواهد شد

سفارش‌هایی که در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی ثبت شوند، در اولین روز کاری بعد پردازش خواهد شد

ارسال برای شهرستان ها

امکان تحویل سفارش‌هایی که تا ساعت 12 روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ثبت شوند، بین 1 الی 4 روز سفارش تحویل مشتریان داده خواهد شد

سفارش‌هایی که بعد از ساعت 12 و یا روزهای پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی ثبت شوند، در اولین روز کاری بعد پردازش خواهد شد

ارسال محصولات تور خرید

امکان تحویل سفارش های تور خرید 7 روز کاری می باشد